Rett vest for Ølen Møbel er det planlagt eit gangfelt over E134 som utbyggjaren av Ølen Torg har fått dispensasjon til august med å opprette. Selskapet må stå for planlegging og kostnader sidan vegeigar Statens vegvesen ikkje vil vere med. Gangfeltet blir om lag ved den svarte personbilen. 
Foto: Jon Edvardsen
Rett vest for Ølen Møbel er det planlagt eit gangfelt over E134 som utbyggjaren av Ølen Torg har fått dispensasjon til august med å opprette. Selskapet må stå for planlegging og kostnader sidan vegeigar Statens vegvesen ikkje vil vere med. Gangfeltet blir om lag ved den svarte personbilen. Foto: Jon Edvardsen

Frist til august for gangfelt

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!