Det er venta meir trafikk enn vanleg på E134 dei næraste dagane grunna ras på E16.
Foto: Jon Edvardsen
Det er venta meir trafikk enn vanleg på E134 dei næraste dagane grunna ras på E16. Foto: Jon Edvardsen

Frist til august for gangfelt