Ver varsam i trafikken ved skulestart og mange debutantar i trafikken, er rådet frå Trygg Trafikk.
Illustrasjonsbilde: COLOURBOX
Ver varsam i trafikken ved skulestart og mange debutantar i trafikken, er rådet frå Trygg Trafikk. Illustrasjonsbilde: COLOURBOX

Gode råd ved skulestart