Reduksjon: Laksen i elva Eira i Romsdalsfjorden pla å vege rundt tolv kilo. I dag veg ein gjennomsnittleg laks fire kilo. Foto: Hans-Petter Fjeld
Reduksjon: Laksen i elva Eira i Romsdalsfjorden pla å vege rundt tolv kilo. I dag veg ein gjennomsnittleg laks fire kilo. Foto: Hans-Petter Fjeld

Vasskraftverk har redusert storleiken på laks i elv