I byane spesielt kan det verke som at det er mykje måsar om våren, men måsebestanden har faktisk hatt ein stor tilbakegong over fleire år. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.
I byane spesielt kan det verke som at det er mykje måsar om våren, men måsebestanden har faktisk hatt ein stor tilbakegong over fleire år. Foto: Bård Bredesen, Naturarkivet.

Du må handle no om du vil unngå bråkete måsar denne sommaren