Bilete 20.10.2022 i samband med at ei lokal initiativgruppe har starta arbeidet med å få frem eit gamalt industriminne langs Åmselva i Nedre Vats. 
Tore Skogen framføre området der det no er rydda skog. På denne sida av elva var det spinneri, kornmølle og vasskraftturbin.  FOTO: NILS TOKHEIM
Tore Skogen og Vindafjord Jakt og Fiskelag får tilskot til fisketiltak i Åmselva. ARKIVFOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Får pengar til fisketiltak