I 1983 kom eit radioteam frå NRK med Berit Kvam og Harald Queseth (i midten) til Ølen for å lage eit innslag til reportasjeserien «Samfunnstreff». Bildet er tatt på Sentrum Trykker kor dei er i samtale med eigarane Gunnar Haga (t.v.) og Terje Husebø (t.h.). — Me vil først og fremst sjå på resultatet av idébank-prosjektet som har sitt utspring i Ølen. Me vil sjå korleis dette har virka inn på miljø og kva den har gitt av konkrete arbeidsplasser, sa reportarane. — Det er alltid greitt med PR og denne gongen gjorde me ingenting for det, dei kom berre rekande på ei fjøl, kommenterte ordførar Dominius Bjordal den gongen.

Faksimie frå Grannar 23. juni 1983
I 1983 kom eit radioteam frå NRK med Berit Kvam og Harald Queseth (i midten) til Ølen for å lage eit innslag til reportasjeserien «Samfunnstreff». Bildet er tatt på Sentrum Trykker kor dei er i samtale med eigarane Gunnar Haga (t.v.) og Terje Husebø (t.h.). — Me vil først og fremst sjå på resultatet av idébank-prosjektet som har sitt utspring i Ølen. Me vil sjå korleis dette har virka inn på miljø og kva den har gitt av konkrete arbeidsplasser, sa reportarane. — Det er alltid greitt med PR og denne gongen gjorde me ingenting for det, dei kom berre rekande på ei fjøl, kommenterte ordførar Dominius Bjordal den gongen. Faksimie frå Grannar 23. juni 1983

Frå arkivet