Etne er blitt vant med varmerekordar, og sundag vart på ny den høgaste temperaturen i Noreg målt akkurat her.

ARKIVFOTO: ESPEN MILLS(ETNEBILDER.NO
Etne sentrum har mange eigedommar. ARKIVFOTO: ESPEN MILLS/ETNEBILDER.NO

Nærmar seg brestepunktet for mange