Vogntoga tek heile vegbreidda no når sperringane er sette opp. Heller ikkje to personbilar kan passera samstundes utan problem. Foto: Anci C. Tinde
Det er framleis uvisst når ny E134 gjennom Vindafjord og Etne vil bli bygd. Arkivfoto

NRK droppa E134 i meiningsmåling om samferdsel

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!