Etne kommune har innført kokepåbod av vatnet for alle som får vatnet frå Etnesjøen vassverk.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
ILLUSTRASJONSFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Funn av E. coli i drikkevatn – kokepåbod i Etnesjøen

Det er gjort funn av E-colibakteriar i drikkevatnet i Etne.

Etne kommune har som ein følgje av dette innført kokepåbod til abonnentar ved Etnesjøen vassverk, melder kommunen på si nettside.

— Drikkevatnet vil bli klorbehandla. Det kan forekomme lukt og smak på vatnet, men dette er ikkje helseskadeleg. Det vil bli sendt ut informasjon når kokepåbodet blir oppheva, melder kommunen.