Magne Christiansen er banksjef i Sparebank 1 SR-Bank avd. Ølen.
ARKIVFOTO
Magne Christiansen er banksjef i Sparebank 1 SR-Bank avd. Ølen. ARKIVFOTO

Storbankar slår seg saman