Vegard André Fiskerstrand og Emilie Hulthin i Advokatfirmaet Hjort forsvte etnebuen saman med Pål Sverre Hernæs. 
FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN
Vegard André Fiskerstrand og Emilie Hulthin i Advokatfirmaet Hjort forsvte etnebuen saman med Pål Sverre Hernæs. FOTO: SVEIN-ERIK LARSEN

DN: Etnebu vann gullgravar-sak i retten