Gjeng med snitalder 73 år lagar tørrskodd sti til Hest.
Ei sjeldan fjelltrapp er laga denne veka. Fire av tømrarane er Lars Kristian «Kikkan» Vestbø (framme), Kåre Furseth, Ingvar Gjærde og Magne Inge Vårvik. Foto: Knut Furseth

Målet er å gå tørrskodd