Farevarselet for flaum gjeld heile Vestlandet.
ILLUSTRASJON: VARSOM.NO
Farevarselet for flaum gjeld heile Vestlandet. ILLUSTRASJON: VARSOM.NO

Gult farevarsel for flaum – og i fjellet kan det bli snøfokk