Ordførar Ole Johan Vierdal (f.v.) delte ut Miljøfyrtårn-diplom til dagleg leiar Martin Frøyland i Frøyland Vindu AS. Pressefoto: Frøyland Vindu AS
Ordførar Ole Johan Vierdal (f.v.) delte ut Miljøfyrtårn-diplom til dagleg leiar Martin Frøyland i Frøyland Vindu AS. Pressefoto: Frøyland Vindu AS

Berekraft-anerkjenning til Skjold-bedrift