Det blir ei våt helg.
Arkivfoto
Det blir ei våt helg. Arkivfoto

Gult farevarsel for flaum og skred – Vegvesenet åtvarar om stengde vegar på Vestlandet