Den raude streken viser traseen fra Olalia-sida tenkt i terrenget.ILLUSTRASJON
Den raude streken viser traseen fra Olalia-sida tenkt i terrenget.ILLUSTRASJON

Villreinnemnda gir grønt lys til tursti