8 av 10 unge fullfører straffereaksjonane som Konfliktrådet vedtar.
FOTO: ERIK SUNDT
8 av 10 unge fullfører straffereaksjonane som Konfliktrådet vedtar. FOTO: ERIK SUNDT

Fleire saker til Konfliktrådet