Tomteselskapet Etne si store investering er i Fitja-feltet i Etne der det saman med ein annan aktør vart lagt til rette for 59 tomter. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Mellom anna i Fitjafeltet er det uselde tomter som Tomteselskapet eig. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Tomteselskap kan bli avvikla