Det trengs påfyll av brannfolk i Sandeid.
Denne mannsterke gjengen vil gjerne ha kvinner med på laget. Heilt til venstre områdeleiar og informasjonsansvarleg Morten Svandal. FOTO: NILS TOKHEIM

Treng fleire brannvakter