Rune Johnsen, nylig tilsett ved Haugalandmuseet.
FOTO: HAUGALANDSMUSEET
Rune Johnsen, nylig tilsett ved Haugalandmuseet. FOTO: HAUGALANDSMUSEET

Vindafjord blir del av nytt pilotprosjekt