Eikemo er ikkje av bygdene som får utbygd breiband i denne omgang.
Flyfoto: Espen Mills
Eikemo er ikkje av bygdene som får utbygd breiband i denne omgang. Flyfoto: Espen Mills

Fleire bygder skal få breiband og mobildekning