Etter tre år i Fatland Gruppa er etnebuen Anders Hundseid kalla til jobben som konsernsjef. 29-åringen driv også gard og meiner det er viktig for kjøtbransjen at rammevilkåra for bøndene blir haldne oppe. 
Foto: Jon Edvardsen
Konsernsjef Anders Hundseid i Fatland Gruppa ser ein ekstraordinær korona-effekt i resultatet for 2020. Fatland auka omsetninga med over 600 millionar kroner. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Konsernsjef Anders Hundseid i Fatland Gruppen sluttar for bli banksjef i SR Bank. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Konsernsjefen sluttar i Fatland