Fylkeslegen i Vestland skal granske saka etter at eit barn døydde under transport frå Etne og Vindafjord legevakt til sjukehus.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Fylkeslegen i Vestland skal granske saka etter at eit barn døydde under transport frå Etne og Vindafjord legevakt til sjukehus. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Opnar tilsyn etter barnedødsfall