Ove Kahrs Wangensteen er advokat i Eurojuris.
Foto: Grethe Hopland Ravn
Ove Kahrs Wangensteen er advokat i Eurojuris. Foto: Grethe Hopland Ravn

Fleire lokale selskap har eit problem: — Mange er langt unna kravet om 40 prosent kvinner i styra