Statens vegvesen vil gjere det forbode å parkere langs hovudvegen i Skånevik sentrum.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Miljøgate i Skånevik med fartsreduksjon og gangsone er tiltak som har fått plass på prioritetslista til den nye trafikksikringsplanen i Etne kommune.
Arkvifoto. Torstein Tysvær Nymoen
Illustrasjonsfoto: Torstein Tysvær Nymoen

Legekontor held stengt