Dronning Sonja og kong Harald kjem til Vindafjord torsdag.
 oto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.
Dronning Sonja og kong Harald kjem til Vindafjord torsdag. oto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Lyst å møta Kongeparet?