Seksti prosent av dei spurde bedriftsleiarane trur ikkje KI vil endre måten dei jobbar på, noko som uroar KI-ekspert. Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK
Seksti prosent av dei spurde bedriftsleiarane trur ikkje KI vil endre måten dei jobbar på, noko som uroar KI-ekspert. Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Norske verksemder har ikkje trua på KI