Utrykkingsleiarane, verneombod, stasjonsmeister og leiar for beredskap var torsdag samla for ein gjennomgang og for opplæring ved brannstasjonen i Etne. 
Foto: Privat
Utrykkingsleiarane, verneombod, stasjonsmeister og leiar for beredskap var torsdag samla for ein gjennomgang og for opplæring ved brannstasjonen i Etne. Foto: Privat

Tunnelvifta er på plass