Åsmund Andersen Sekse la fram rapporten om folkehelsa i Etne kommune i sist formannskapsmøte. 
Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn
Åsmund Andersen Sekse la fram rapporten om folkehelsa i Etne kommune i sist formannskapsmøte. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Ei oversikt over folkehelsa