Mellom anna skal denne brua rivast når det førebuande arbeidet til Seljestad-Røldal-prosjektet startar opp.
FOTO: STATENS VEGVESEN
Mellom anna skal denne brua rivast når det førebuande arbeidet til Seljestad-Røldal-prosjektet startar opp. FOTO: STATENS VEGVESEN

Etne-firma fekk millionkontrakt på E134 Røldal-Seljestad