Ingrid Lauvås har søkt på stillinga som barneombod.
FOTO: ELDEN ADVOKATFIRMA
Ingrid Lauvås har søkt på stillinga som barneombod. FOTO: ELDEN ADVOKATFIRMA

Etne-kvinne vil bli barneombod