Det er ei vidare utbygging til nordaustover Ølen har planar om, på tomta til høgre for eksisterande anlegg på dette bildet.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Det er ei vidare utbygging til nordaustover Ølen har planar om, på tomta til høgre for eksisterande anlegg på dette bildet. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Fatland bygger ut og kjøper opp