Fatland Gruppen har fått ny konsernsjef. Det er Vidar Fatland som har inntatt sjefsstolen i verksemda som han sjølv er medeigar i.
FOTO: FATLAND
Fatland Gruppen har fått ny konsernsjef. Det er Vidar Fatland som har inntatt sjefsstolen i verksemda som han sjølv er medeigar i. FOTO: FATLAND

Han er ny konsernsjef i Fatland