Helseleiar Elisabeth Lunde Sørheim (t.v.) konstituert avdelingsleiar i familieteam Ingebjørg Susort Velde og einingsleiar helse i Vindafjord Maren Tjelmeland Hustoft. 
FOTO: RENATE SÆVAREID
Helseleiar Elisabeth Lunde Sørheim (t.v.) konstituert avdelingsleiar i familieteam Ingebjørg Susort Velde og einingsleiar helse i Vindafjord Maren Tjelmeland Hustoft. FOTO: RENATE SÆVAREID

Nytt tilbod til familar