Etne camping fekk tre avvik og to merknadar dei må ordna opp i etter eit tilsyn i februar. 
Aktivfoto: Grethe Hopland Ravn
Etne camping fekk tre avvik og to merknadar dei må ordna opp i etter eit tilsyn i februar. Aktivfoto: Grethe Hopland Ravn

Rapport avdekte fleire avvik – eigar tar grep