Etne Kyrkjelege Fellesråd: Avskjedsfest for sokneprest

0069416
25. september 2022
Etne Kyrkjelege Fellesråd

Avskjedsfest for sokneprest