Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: 18. mai

0070901
21. mai 2023 kl. 11:00
Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd

Gudsteneste Vikedal kyrkje