Vindafjord Kyrkjelege Fellesråd: Søndag 11. september

0069350
11. september 2022
Etne kyrkje

Presentasjonsgudsteneste