Bak f.v.: Erik Hjelm Fjeldheim, Ingebjørg Haraldseid, Martine Rugtveit Bjørnevik, Bård Kristoffer Velde, Emil Haugen, Madele Vannes, Stina Tjoflot Nes, Marius Haraldseid. Midten f.v.: Marius Rossebø Amundsen, Simon Håvardsholm, Ole Johan Espeland, Vebjørn Skålnes Blikra, Alexander Hustoft Nesheim, Nicolai Skjold. Framme f.v.: Janne Byrkja Hystad, Henny Wannberg, Louise Hognaland, Eline Namdal Tokheim, Kristine Johnsen Eide, Cassandra Erdal Hoel. Ikkje tilstades: Kristian Nordhus Døvik. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Bak f.v.: Erik Hjelm Fjeldheim, Ingebjørg Haraldseid, Martine Rugtveit Bjørnevik, Bård Kristoffer Velde, Emil Haugen, Madele Vannes, Stina Tjoflot Nes, Marius Haraldseid. Midten f.v.: Marius Rossebø Amundsen, Simon Håvardsholm, Ole Johan Espeland, Vebjørn Skålnes Blikra, Alexander Hustoft Nesheim, Nicolai Skjold. Framme f.v.: Janne Byrkja Hystad, Henny Wannberg, Louise Hognaland, Eline Namdal Tokheim, Kristine Johnsen Eide, Cassandra Erdal Hoel. Ikkje tilstades: Kristian Nordhus Døvik. Foto: Grethe Hopland Ravn

Klasse 10 A, Skjold skule

Kva gjer du til hausten?

12-19-klassen min-skjold-10A-ole johan

– Til hausten går eg elektrolinja i Ølen håpar eg. Eg er litt lei realfag, men interesserer meg meir for elektrofag.

Ole Johan Espeland

12-19-klassen min-skjold-10A-louise

– Eg er ikkje heilt sikker, men kan hende eg kjem til å velja studiespesialisering i Ølen. Eg vil i alle fall ha generell studiekompetanse.

Louise Hognaland

12-19-klassen min-skjold-10A-martine

– Eg har lyst til å gå på helse- og oppvekst i Ølen fordi eg vil bli jordmor. Då blir det påbygg, sjukepleiestudie før jordmorstudiet. Om eg skal bli lærling først, veit eg ikkje.

Martine Rugtveit Bjørnevik

12-19-klassen min-skjold-10A-erik

– Eg vil gå på Vardafjell der dei har både matematikk 1 og 2, i tillegg til fysikk 1, og realfag IT. Eg vil dataingeniør, og på Vardafjell har dei mange moglegheiter.

Erik Hjelm Fjeldheim

12-19-klassen min-skjold-10A-cassandra

– Eg vil søkja meg inn på service- og samferdsel på Haugaland vgs. Eg har lyst til å bli vektar, og då må eg gå Sal- og service andreåret og sikkerheitslinja tredje året.

Cassandra Erdal Hoel

12-19-klassen min-skjold-10A-emil

– Eg kjem til å gå på idrettsfag i Ølen neste haust. Grunnen til at eg har lyst til det, er at eg likar å halda meg i aktivitet i tillegg til at eg vil ha studiekompetanse. Då er denne linja passande for meg.

Emil Haugen