Marknadsavis 2019

Marknadsavisa informerer om det som skjer under Etnemarknaden og blir distribuert i veke 30
til husstandar i Etne, Vindafjord, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Sauda, Sveio, Stord, Fitjar, Bømlo, Kvinnherad, Odda, Ullensvang og Suldal.

Opplag 65.000

Sjå prisliste og modulkart her
Andre modular er tilgjengelege. Alle prisar er inkl. farge og ekskl. mva.

Ønskjer du å annonsere i Marknadsavisa?
Kontakt annonseavdelinga i Grannar på tlf. 53 77 11 00 eller annonse@grannar.no

Annonsefrist: Torsdag 4. juli

Grannar er takksame for å samarbeide med Etnemarknaden igjen!