Utdanningsval

Jens Martin Martinsen er rådgivar ved Ølen vgs som har kring 350 elevar. Ved den siste elevundersøkinga hadde skulen eit snitt på langt over 90 prosent som fullfører studieløpet sitt. Dette grunna blant anna tett oppfølging og høve til gode utplasseringar. 
Foto: Sirianne Vikestad

Byr på teknologi og innovasjon som nytt fag

Birge Nagel-Alne (17) frå Vikebygd har ein draum om å spela i NBA. Høgda hans på heile 206 cm gjer det lettare å nå basketballkorga, men for å nå toppen er det satsing og hardt arbeid som gjeld. Toppidrett vart derfor valet hans då han skulle staka ut kursen vidare etter grunnskulen. 
Foto: Sirianne Vikestad

Har store draumar med basketballen