12.000 nye kundar

Konsernet Sparebanken Vest, med kontor i Etne, presenterer tilfredsstillande resultat for 2008 og god finansiell […]

Konsernet Sparebanken Vest, med kontor i Etne, presenterer tilfredsstillande resultat for 2008 og god finansiell posisjon til trass for uroa i finansmarknadene. Førebels resultat før nedskrivingar og skatt er 615 (831) millionar kroner, og 165 (189) millionar isolert i fjerde kvartal. Netto tilgang nye kundar i fjoråret var 12.000, noko som styrkar banken sin posisjon i marknaden, skriv banken i ei pressemelding.
På bakgrunn av verdinedgang på verdipapir på 301 millionar og auke i tapsavsetjingar på 238 millionar i 2008 i forhold til 2007, blir resultatet før skatt på 411 (865) millionar. I fjerde kvartal er resultatet tilsvarande 50 (176) millionar. Resultat etter skatt er i 2008 på 207 (650) millionar.
— Dette viser at den ordinære bankdrifta går bra i ei urolig tid. Me har god underliggjande drift og styrka posisjon. Gledeleg er det at me har stor kundetilgang og at me i 2008 for andre året på rad blei kåret som landets beste personkundebank blant storbankane av Norsk Familieøkonomi, seier administrerande direktør Stein Klakegg i Sparebanken Vest.