Blir debatt om krafteigarskap

Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer for, 5 stemmer mot. Bakgrunnen for vedtaket i kommunestyret […]

Forslaget ble vedtatt med 14 stemmer for, 5 stemmer mot.
Bakgrunnen for vedtaket i kommunestyret er forskjellen i eiermåten til de to kraftverka i den nye kommunen.
I neste kommunestyre, 21. juni, skal kommunestyret debattere om Vindafjord skal ha innbyggereid kraftlag på samme måte som innbyggerne i Ølen, eller man skal fortsette å eie det på samme måten som man gjør nå.

Reidar Håvås,
ordfører i Vindafjord