Boligskatten er fjernet

Det krever imidlertid at de sosialistiske partiene ikke kommer til makten. Fjerningen av boligskatten skjedde […]

Det krever imidlertid at de sosialistiske partiene ikke kommer til makten. Fjerningen av boligskatten skjedde mot stemmene til Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet. Det er grunn til å frykte at de vil gjeninnføre skatten hvis de skulle vinne valget.
Arbeiderpartiet sier at de ønsker nye utredninger om boligskatten, selv om spørsmålet har blitt utredet mange ganger. Vi kjenner Ap igjen: Når en skatt skal utredes, er det ingen grunn til å vente annet enn økninger. Forhistorien forteller også sitt: Arbeiderpartiet har i alle årene denne stortingsperioden foreslått høyere boligskatt enn regjeringspartiene.
Det er sjelden norske sosialister lar seg inspirere av hva som skjer i utlandet i skattedebatter. Grunnen er jo stort sett at det norske skattenivået lenge har vært høyt og at vi har hatt særnorske skatter og avgifter. I en debatt i Stortinget for en tid tilbake, sa Arbeiderpartiets skattepolitiske talsperson, Tore Nordtun: “Når det gjelder vår sak om formuesskatt, boligskatt og eiendomsskatt, vil vi se dette i en totalsammenheng. Ulike rapporter fra eksperter har gang på gang sagt at eiendomskattesystemet vårt er ubrukbart. Vi vet at andre nasjoner går i retning av å få mer beskatning på faste eiendommer som ikke kan flyttes ut av landet.” Det er riktig at andre land beskatter folks hjem mer enn vi gjør. Men hvorfor vil Arbeiderpartiet bare se til andre land når de har høyere skatt enn oss?
I Norge har vi en sterk tradisjon for å eie egne hus og hjem. Høyre og Regjeringen ønsker ikke at vi skal betale husleie til staten. Det må være sikkerhet og stabilitet, også i skattepolitikken, rundt folks hjem. Det må være grenser også for venstresidens skatteiver.
Skillelinjene i skattepolitikken er klare: Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker økt skatt. Regjeringspartiene går til valg på en skattereform som vil gi alle inntektsgrupper lavere skatt. Med Arbeiderpartiet er det grunn til å frykte økt beskatning av hus og hjem. I alle fall ville det være en fordel for velgerne om Arbeiderpartiets representanter før valget klargjorde hva partiets politikk vil innebære.
Det er uansett grunn til å glede seg over at regjeringspartiene har fjernet nok en skatteform. Vi har allerede avskaffet flypassasjeravgiften og investeringsavgiften. Nå er boligskatten borte. På sikt vil vi også fjerne formuesskatten, slik at det blir mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser. Dette er viktige spørsmål som valget til høsten vil stå om.

Kaj-Martin Georgsen, politisk rådgiver for finansministeren, Høyre