Eit nytt år

Men me kan ikkje gløyma det som i det gamle hende. Både sorg og glede […]

Men me kan ikkje gløyma det
som i det gamle hende.
Både sorg og glede i vårt hjarta det tende.
Me takkar nå for året som gjekk,
Og for alt det gode me fekk.
Nå går det mot lysare tider,
og me får ein ny vår endå
ein gong med sol og varme
og fuglesong.

Godt Nyttår! Ingvald Åsheim