Et paradoks – hva ble bedre i 2005?

Sykehjem – aldershjem – «omsorg»sboliger. Det mangler ansatte – det mangler tid til det viktigste […]

Sykehjem – aldershjem – «omsorg»sboliger. Det mangler ansatte – det mangler tid til det viktigste av alt: Omsorg. Slik ønsker ikke ansatte i helse/omsorg å ha det. Haste – haste – haste.
De som sitter «bak rattet» på Løvebakken, de sørger nok godt for sine egne. SKAMMELIG.
En alderdom med kvalitet og innhold. Det skal ikke så mye til. De siste 30 – 40 – 45 år, hva er egentlig blitt bedre nå?
I det store og hele: INTET!
Et gammelt menneske sa en gang: Jeg er faktisk glad jeg ikke skal leve så mye lenger. Tanken på hvordan mine barn – barnebarn og oldebarn kommer til å få det, virker skremmende.
Vi var heldige vi som gikk på barneskolen på 50-tallet.
Når høsten kom, vi gledet oss, frøken kom med store stabler med helt nye skolebøker i alle fag. Vi hadde skolekjøkken, og noe å lage mat av, og med. Guttene hadde sløyd. Det samme der.
Guttunger får i dag knapt nok lov til å ta i en hammer. En katastrofe om tommeltotten skulle bli blå. Uff å uff. «Det er fali det.»

Kari Backman