Etnes første rundkjøring

I formannskapsmøtet på tysdag gjekk politikarane god for å laga ei rundkjøring mellom Etne senter […]

I formannskapsmøtet på tysdag gjekk politikarane god for å laga ei rundkjøring mellom Etne senter og Rodin Kafeteria. Tiltaket blei sett på som ein fyrste del av den lenge omtalte vegen bak busetnaden gjennom Etne sentrum. I fylgje dei kommunale papira vil rundkjøringa gje lettare tilkomst til ulike verksemder og knyta Etne sentrum saman på ein bra måte. Tiltaket er regulert som ein offentleg veg og ein stor del av kostnadane vil felle på kommunen.