Finnes livssynsnøytralitet?

De begrunner kravet ut fra begreper som «pluralisme» (flerguderi), «flerkulturelt samfunn», «likeverd for livssyn», «livssynsnøytralitet» […]

De begrunner kravet ut fra begreper som «pluralisme» (flerguderi), «flerkulturelt samfunn», «likeverd for livssyn», «livssynsnøytralitet» etc. Spørsmålet er om det i det hele tatt gir mening å tale om et nøytralt livssyn? Og hva er i så fall et nøytralt syn på livet?
Innenfor fagdisiplinen vitenskapsteori er det både velkjent og akseptert at verdinøytralitet ikke eksisterer. I følge Gadamer og andre vitenskapsmenn er begrepet «verdinøytralitet» et meningsløst begrep fordi nøytrale eller objektive verdier ikke eksisterer. Enhver aktør har sin særegne bakgrunn eller historie som er med på å forme personens verdier og livssyn, dvs. synet på hva som er verdifullt i livet. Her er det aldri snakk om å finne frem til en type nøytral «formel». På samme måte som verdier varierer fra menneske til menneske og fra samfunn til samfunn slik gjør også synet på livet. Noen verdier eller livssyn er rett og slett bedre enn andre. For eksemppel er de fleste enige om at Moder Theresa´s kristne livssyn er langt bedre enn Adolf Hitlers livssyn. Å tro noe annet, dvs. å tro at det finnes et objektivt eller nøytralt livssyn, er å tro på en illusjon. Jesus selv understreker dette poenget når Han i Matteus kapittel 12 vers 30 sier noe sånt som at: «Enten er dere for Meg, eller så er dere mot Meg».

Peter Håland