Frihetsdagen 8. mai 1945

Det norske flagg kunne heises på ny. Friheten blev feiret hele døgnet til morgengry. Nå […]

Det norske flagg kunne heises på ny. Friheten blev feiret hele døgnet til morgengry. Nå kunne vi gå fritt omkring uten å møte tyskere i hver en sving.
I fem år de holdt oss i sine klør, de tok friheten fra oss, den vi hadde før. Vi må aldri glemme all den sorg og savn de påførte oss. De kom til vårt fredelige land og ville sloss.
Mot dem vi var for små, vi kunne ikke holde stand, men etter fem år fikk vi friheten tilbake i vårt land.
Men krigens tid vi aldri glemme kan og alle de mange som sin plass i graven fann. De ofret sitt liv mot et tyranni, for at vi skulle bli fri. De fikk ikke gleden av å feire landet som fritt. De ofret alt for Norge, som er ditt og mitt.

Ingvald Åsheim