Hordfast gir store innsparingar

Det viser ein rapport som Econ Pöyri har laga. Gevinsten kjem frå redusert reisetid med […]

Det viser ein rapport som Econ Pöyri har laga. Gevinsten kjem frå redusert reisetid med 32 minuttar for trafikken som vil gå over sambandet, som har namnet Hordfast. Innsparinga er fordelt med 190 millionar for næringslivet og 128 millionar for privatpersonar. — Hordfast og eit tilsvarande fastlandssamband mellom Stavanger og Haugalandet er nødvendig for å møta landsdelens utfordringar, seier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland, som har håp om at prosjektet kan koma med i rulleringa av Nasjonal Transportplan i 2015.